Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

02/03/2016 10:51

Loại tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì
.vn 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ/năm
.com.vn - .net.vn - .biz.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ/năm
.edu.vn - .gov.vn - .org.vn - .ac.vn
.info.vn - .pro.vn - .health.vn - .int.vn
200.000 VNĐ 200.000 VNĐ/năm
.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ/năm
     
.biz - .com - .net Miễn phí 250.000 VNĐ/năm
.us Miễn phí 323.000 VNĐ/năm
.co.uk - .eu Miễn phí 265.000 VNĐ/năm
.info - .org Miễn phí 258.000 VNĐ/năm
.name Miễn phí 323.000 VNĐ/năm
.pw Miễn phí 323.000 VNĐ/năm
.pro - .tel Miễn phí 366.000 VNĐ/năm
.asia Miễn phí 344.000 VNĐ/năm
.com.co - .mobi - .net.co - .nom.co Miễn phí 452.000 VNĐ/năm
.in Miễn phí 538.000 VNĐ/năm
.de Miễn phí 419.000 VNĐ/năm
.bz - .me - .tv - .ws Miễn phí 666.000 VNĐ/năm
.cc Miễn phí 737.000 VNĐ/năm
.co Miễn phí 731.000 VNĐ/năm
.com.tw - .net.tw - .org.tw - .tw Miễn phí 1.118.000 VNĐ/năm
.jp Miễn phí 2.494.000 VNĐ/năm
.xxx Miễn phí 2.494.000 VNĐ/năm